Story about our company newly introduced books/ school supplies

Search

Các em hãy nêu cảm nhận sau khi nghe bài hát Hải Phòng mến yêu ơi, nhạc và lời: Nhạc sĩ Trương Quang Lục.


Nguồn: Tiết mục ca múa do các em nhỏ Nhà thiếu nhi quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng biểu diễn phục vụ hội nghi về dân vận do quận uỷ tổ chức trong tháng 9-2013.

Tư liệu được sử dụng hỗ trợ cuốn sách: Tài liệu giáo dục địa phương Hải Phòng lớp 6

19 views0 comments

Học sinh nghe bài hát Tôi người Hải Phòng nhạc và lời: Xuân Bình và trả lời câu hỏi:

- Nội dung bài hát nói lên điều gì?

- Cảm xúc của em như thế nào khi nghe bài hát trên?

Nguồn: POPS Music - Quê Hương.

Tư liệu được sử dụng hỗ trợ cuốn sách: Tài liệu giáo dục địa phương Hải Phòng lớp 6.

7 views0 comments

Video về Chiến thắng Bạch Đằng năm 938, trích từ Phim tài liệu Hào Khí Bạch Đằng Giang do Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự - Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất năm 2019.


Chiến thắng Bạch Đằng năm 938, diễn ra trên đất Hải Phòng, có ý nghĩa lịch sử to lớn: chấm dứt hơn một nghìn năm ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và truyền thống Bạch Đằng giang oanh liệt của dân tộc ta. Nhân dân Hải Phòng tự hào về những đóng góp to lớn vào chiến công vĩ đại đó. Sau chiến thắng, Đức vương Ngô Quyền đã thực hiện chính sách khuyến khích dân chúng các nơi đến khai phá vùng đất ven biển Hải Phòng. Anh hùng dân tộc Ngô Quyền, ông Tổ trung hưng đất nước, được nhân dân tôn thờ như “Chủ thần” của vùng đất Hải Phòng ngày nay.Nguồn: Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự - Đài Truyền hình Việt Nam.

Tư liệu được sử dụng hỗ trợ cuốn sách: Tài liệu giáo dục địa phương Hải Phòng lớp 6.

26 views0 comments
1
2