top of page
Search

Bài hát “Tôi người Hải Phòng” nhạc và lời Xuân Bình

Học sinh nghe bài hát Tôi người Hải Phòng nhạc và lời: Xuân Bình và trả lời câu hỏi:

- Nội dung bài hát nói lên điều gì?

- Cảm xúc của em như thế nào khi nghe bài hát trên?

Nguồn: POPS Music - Quê Hương.

Tư liệu được sử dụng hỗ trợ cuốn sách: Tài liệu giáo dục địa phương Hải Phòng lớp 6.

bottom of page