top of page
Search

(Video) Vở chèo "Đồng Tiền Vạn Lịch"

Updated: Mar 18, 2021

Vở chèo “Đồng tiền Vạn Lịch” do Đoàn chèo Hải Phòng thực hiện trong buổi diễn báo cáo Hội đồng nghệ thuật và khán giả. Đây là một vở chèo cổ được xây dựng kịch bản dựa trên tích truyện văn học dân gian Đồng tiền Vạn Lịch. Vở chèo đã nhận được nhiều lời ngợi khen từ Hội đồng nghệ thuật cũng như khán giả.

Nguồn video: Đoàn chèo Hải Phòng.


Tư liệu được sử dụng hỗ trợ cuốn sách: Tài liệu giáo dục địa phương Hải Phòng lớp 6.

bottom of page