top of page
Search

(Video) Lễ hội Nữ tướng Lê Chân

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân được tổ chức vào tháng Hai (Âm lịch) hàng năm, là một trong những lễ hội lớn nhất của thành phố Hải Phòng. Lễ hội được tổ chức tại tại quần thể Khu di tích Nữ tướng Lê Chân (quận Lê Chân). Lễ hội được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2016.


Nguồn: Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Phòng.

Tư liệu được sử dụng hỗ trợ cuốn sách: Tài liệu giáo dục địa phương Hải Phòng lớp 6.

bottom of page